JE, DESTURI YA YESU NA MITUME NI IPI?

Ev. Mujaya Mujaya

Ev. Mujaya Mujaya

Na. Muinjilisti: Mujaya Mujaya

Downloadable Version: Je, Desturi Ya Yesu Na Mitume Ni Ipi?

Desturi ni neno la Kiswahili linalomaanisha “jambo linalofanywa mara kwa mara”. Inafurahisha kuwa Biblia inazungumzia desturi ya Yesu ambayo kila mtu anatakiwa kuenenda vile vile kama Yesu, alivyoenenda. 1Yohana 2:6, Yeye asemaye ya kuwa anakaa ndani yake, imempasa kuenenda mwenyewe vile vile kama yeye alivyoenenda.” Yesu alitupatia kielelezo ili kama alivyoenenda nasi tupate kuenenda.

Katika Luka.4:16 inasema kama ilivyokuwa desturi ya Yesu “Akaenda Nazareti, hapo alipolelewa; na SIKU YA SABATO akaingia katika sinagogi KAMA ILIVYOKUWA DESTURI YAKE, akasimama ili asome.” Hapa tunaona desturi ya Yesu ilikuwa kwenda katika nyumba ya ibada kila Sabato.

Yesu hakuvunja Sabato kamwe. Bali alisema, Mathayo.12:12, “..Basi ni halali kutenda mema siku ya Sabato.” Ni halali kutenda matendo mema ya lazima ya kuokoa maisha ya watu na kulegeza mizigo na masumbuko ya watu kama Yesu alivyofanya katika siku ya Sabato. Hivyo ni halali kuponya, kula, kutibu/kutibiwa, kutazama wagonjwa, wafungwa na mayatima n.k. Yesu ni Bwana wa siku ya Bwana (Ufunuo.1:10), Yesu ni Bwana wa Sabato(Marko.2:28).

Kwa kuwa dhambi ni uasi wa sheria(1Yohana.3:4), Yesu angekuwa ametenda dhambi kwa kuvunja Sabato; lakini Yesu hakuvunja sheria za Mungu. Yesu alisema katika, Yohana.15:10 “Mkizishika amri zangu, mtakaa katika pendo langu; KAMA VILE MIMI NILIVYOZISHIKA AMRI za Baba yangu na kukaa katika pendo lake”. Pia Yesu alikataa kwamba alikuja kuzitangua sheria za Mungu ikiwemo Sabato, Mathayo.5:17,18 “msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua torati au manabii; la, sikuja kutangua, bali kutimiliza. Kwa maana, amin, nawaambia, Mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya torati haitaondoka, hata yote yatimie.” Yesu alisema hata mbingu zitakapoondoka nukta ya amri zake haitaondoka.Sermon of the Mount

Mitume nao wakiongozwa na Paulo baada ya kufa na kufufuka kwa Yesu walikuwa na Desturi kama ya Yesu ya kupumzika siku ya Sabato, Matendo.17:2 “Na Paulo kama ilivyokuwa desturi yake, akaingia mle walimo, akahojiana nao kwa maneno ya maandiko Sabato tatu,” Hivyo hapa tunaona Paulo akiwa na desturi kama ya Yesu kwenda katika nyumba ya ibada siku ya Jumamosi, akitoa hoja toka katika neno la MUNGU Matemdo.18:4. Biblia inasema pia, Matendo.16:13 “Siku ya Sabato tukatoka nje ya lango, tukaenda kando ya mto, ambapo tukadhani ya kuwa pana mahali pa kusali; tukaketi, tukasema na wanawake waliokutana pale.” Mafungu haya yanaonesha Sabato ilivyotunzwa baada ya kufa na kufufuka kwa Yesu (Luk.23:54-56, Matendo.13:14,27,43-44; 15:21; 18:4)

Kama haushiriki Sabato ya BWANA, Mungu wako karibu leo katika desturi hii ya Yesu na mitume ya kushika Sabato takatifu. Kamwe hawakufanya ibada siku tofauti na Sabato ya Jumamosi. Maana biblia inafundisha kuwa hadi mbinguni tutakapokwenda desturi hii itaendelea kuwepo, Isaya.66:22-23. “Kama vile mbingu mpya na nchi mpya, nitakazofanya……..Na itakuwa, mwezi mpya hata mwezi mpya, na Sabato hata Sabato, wanadamu wote watakuja kuabudu mbele zangu, asema BWANA.”

 

Kwa maswali, maoni au ushauri tafadhali wasiliana nami: +255715678122 au +255768678122

Au barua pepe: ev.mujaya@gmail.com

Advertisements

MAANDALIZI YA SOYA YA CHAI, MAZIWA NA NYAMA

Evangelist Mujaya Mujaya

Evangelist Mujaya Mujaya

Na Muinjilisti Mujaya Mujaya

Simu Namba: +255768678122 au +255715678122

Barua Pepe: ev.mujaya@gmail.com

Downloadable Version: MAANDALIZI YA SOYA YA CHAI, NYAMA NA MAZIWA

Soya ni nafaka iliyopo katika jamii ya mikunde. Soya ni muhimu sana katika kujenga afya ya mwanadamu kwa sababu ya utajiri wa virutubisho vya chakula ndani yake. Bidhaa zinazotoka katika soya niza kichumi maana mtumiaji au mtengenezaji hatatupa kitu hata kimoja. Mabaki yanayopatikana ni mali ya kutengeneza vitu vingine kama tutakavyoona. MAHITAJI: Soya 2kg na robo; Malimao 10; Mafuta ya kupikia lita 1; Kifaa cha kusagia au kutwangia; na chekecheo au chujio. SOYA YA CHAI Anza kwa kuchambua soya yako robo kilo kuondoa mawe, nafaka zisizohitajika na soya zilizoharibika. Kisha loweka soya yako kwa masaa 24 yani kwa mfano umeloweka leo saa 1 asubuhi, iache hadi kesho saa 1 asubuhi. Kuloweka soya kunasaidia kuondoa sumu zote zilizomo ndani yake. Baada ya saa 24 kupita chukua soya yako ianike hadi itakapokauka vizuri. Soya ikiisha kauka ikaange bila mafuta kwa moto wa taratibu mpaka itakapobadilika rangi na kuwa rangi ya kahawia. Soya hii pia kwa kuweka chumvi kama vile unavyoandaa karanga za kutafuna unaweza kula baada ya kuzikaanga hivyo hivyo maana ni tamu sana kuliko hata karanga. Epua soya yako kisha itwange katika kinu kisafi hadi itakapolainika kama unga. Wengine wanatumia blenda kusaga soya vizuri na kwa wepesi zaidi. Baada ya kumaliza chekecha kuondoa mabaki ya soya ambayo hayakutwangika vizuri kasha itunze soya yako katika chombo kisafi na kikavu mahali salama. Sasa soya yako kwajili ya matumizi ya chai yatakuwa tayari. Soya hii unaweza kuitumia kama mbadala wa majani ya chai na kahawa vitu ambavyo vinadhuru afya

Soya Ikikaangwa kwa Moto wa Taratibu

Soya Ikikaangwa kwa Moto wa Taratibu

zetu. Unaweza kutumia katika maziwa, chai na uji. Katika kutumia weka soya ya kutosha (kijiko cha chakula katika kikombe 1 cha chai), maana kwa kadili unavyoitumia ndivyo unavyopata manufaa zaidi. FAIDA ZA SOYA YA CHAI

 1. Soya huwafaa sana wenye matatizo ya shinikizo la damu. Kama mtu ana shinikizo la damu ni vema akatumia soya kama kinywaji maana huweka mapigo ya moyo katika hali ya msawazo. Wakati mtu mwenye mapigo ya moyo ya kupanda hashauriwi kabisa kutumia majani ya chai au kahawa, hivyo kinywaji cha soya ni suluhisho kwake na mbadala sahihi.

Kwa mtu mwenye shinikizo la damu la kushuka anapaswa kutumia soya maana itaweka mapigo ya moyo katika hali ya kawaida. Kunywa majani ya chai au kahawa kunapandisha mapigo ya moyo na ikiwa ataendelea kutumia vinywaji hivi basi moyo huzoea; na siku mapigo ya moyo yakishuka anapata shida na kuingia gharama kubwa kununua madawa ya ghali sana ili kupandisha mapigo ya moyo. Hivyo namshauri kwamba atumie kinywaji cha soya ili siku mapigo ya moyo yakishuka anaweza akatumia sasa majani ya chai au kahawa kama dawa tu ili kupandisha mapigo ya moyo.

 1. Matatizo ya vidonda vya tumbo. Matumizi ya soya ya chai ni rafiki kwa mazingira ya tumbo kutokana na kufanya kazi vema katika mazingira ya tindikali ya tumbo.
 2. Gharama ndogo. Maandalizi ya soya ya chai ni rahisi na hugharimu kiasi kidogo tu cha fedha huku yakikuhakikishia manufaa mengi sana kiafya. Soya robo kilo (250mg) inakupatia pia soya ya chai robo kilo (250mg) pia, hivyo hakuna kinachopotea na waweza kuitumia kwa muda mrefu sana.

MAZIWA YA SOYA Anza kwa kuchambua soya yako 2KG (Kilo 2) ili kuondoa mawe, nafaka zisizohitajika na soya zilizoharibika. Kisha osha na loweka soya yako kwa masaa 24 yani kwa mfano umeloweka leo saa 1 asubuhi, iache hadi kesho saa 1 asubuhi. Baada ya saa 24 kupita twanga soya yako kwa kutumia kinu au blenda mpaka itakapolainika vizuri. Hakikisha chombo unachotwangia ni kisafi kabisa ili maziwa yasichafuke na kupunguza thamani yake. Kisha changanya soya ulizozitwanga na maji safi na salama lakini zingatia kutochanganya maji mengi sana hata maziwa yako yakawa mepesi sana.

Maziwa Yakiwa Tayari Kwa Kuchujwa

Maziwa Yakiwa Tayari Kwa Kuchujwa

Baada ya kuchanganya maji na soya uliyoitwanga, chuja kwa kutumia kitambaa cheupe kisafi chenye nafasi ndogo sana ili kuzuia chembechembe za soya kupenya. Hapo utakuwa umepata maziwa ya soya. Mabaki ya soya uliyokamua yanaweza kutumika kutengeneza bagia kwa kuyachanganya na viungo na unga wa ngano kidogo kwajili ya kushikiza bagia zako. Au unaweza kutumia kama chakula cha ziada kwa kuku kama mbadala wa dagaa au uduvye. Kisha chemsha maziwa yako hadi yaive kabisa. Ikumbukwe kwamba maziwa ya soya yana tabia sawa na maziwa mengine ya wanyama katika utaratibu wa kuyaandaa. Hivyo katika kuchemsha maziwa ya soya, weka chombo chini ya sufuria au chungu chako ili kuepuka kuganda kwa maziwa katika sufuria au chungu na kufulumia kwa maziwa. Yakishachemka na kuiva vizuri unaweza kuyatumia kwa chakula au kwa kitafunwa chochote. Unaweza kuongeza soya ya chai kama unataka upate chai ya maziwa. Ili unufaike sana na maziwa haya basi tumia asali badala ya sukari. FAIDA YA MAZIWA YA SOYA 1.Maandalizi rahisi kwa unafuu mkubwa. Matumizi ya maziwa ya soya yanakulahisishia gharama za kupata maziwa mengi kwa mahitaji yako ya nyumbani maana kwa 2kg za soya unaweza ukapata maziwa zaidi ya lita 10.

 1. Utajiri wa virutubisho vya chakula. Maziwa ya soya yana mchango mkubwa kwa mtumiaji kwani yamesheeni virutubisho vyote vilivyopo hata katika maziwa ya wanyama lakini faida yake kubwa zaidi ya maziwa ya wanyama, maziwa ya soya hayana mafuta ya lehemu yanayoganda na kudhuru mwili wa mtumiaji. Maziwa ya soya hayana pia vimelea vya magonjwa mbalimbali vilivyomo ndani ya maziwa ya wanyama.
 2. Watoto wadogo. Maziwa ya soya yana mchango mkubwa katika ukuaji wa watoto wadogo bila kujali umri wa mtoto. Kwa wale watoto ambao wameachishwa ziwa la mama kwa sababu mbalimbali kama kifo, magonjwa, kutengana n.k wanaweza wakakua vizuri kwa kutukia maziwa ya soya kuliko aina yoyote ile ya maziwa. Maziwa ya soya ni mdabala na jibu sahihi kwa mahitaji yako ya maziwa.
 3. Yanaweza yakaganda na kuwa mtindi. Ikiwa mtumiaji atataka apate mtindi basi atayachukua maziwa ya soya baada ya kuchemshwa, kuiva vizuri na kupoa katika chombo cha kugandishia maziwa nayo yataganda kwa utaratibu uleule kama yagandishwavyo maziwa ya wanyama. Kisha waweza kuyatumia kwa chakula chochote.

NYAMA YA SOYA Anza kwa kuchambua soya yako 2KG (Kilo 2) ili kuondoa mawe, nafaka zisizohitajika na soya zilizoharibika. Kisha osha na loweka soya yako kwa masaa 24 yani kwa mfano umeloweka leo saa 1 asubuhi, iache hadi kesho saa 1 asubuhi. Baada ya saa 24 kupita twanga soya yako kwa kutumia kinu au blenda mpaka itakapolainika vizuri. Kisha changanya soya ulizozitwanga na maji safi na salama lakini zingatia kutochanganya maji mengi sana hata

Mama Akimnywesha Mwanae Maziwa Ya Soya

Mama Akimnywesha Mwanae Maziwa Ya Soya

maziwa yako yakawa mepesi sana. Baada ya kuchanganya maji na soya uliyoitwanga, chuja kwa kutumia kitambaa cheupe kisafi chenye nafasi ndogo sana ili kuzuia chembechembe za soya kupenya. Hapo utakuwa umepata maziwa ya soya. ZINGATIA: Usitupe mabaki ya soya baada ya kuchuja maana ni mali. Rejea utengenezaji wa maziwa ya soya. Kisha chemsha maziwa yako hadi yaive kabisa. Ikumbukwe kwamba maziwa ya soya yana tabia sawa na maziwa mengine ya wanyama katika kuyaandaa. Hivyo katika kuchemsha maziwa ya soya, weka chombo chini ya sufuria au chungu chako ili kuepuka kuganda kwa maziwa katika sufuria au chungu na kufulumia kwa maziwa. Maziwa yakishaiva, kamua malimao 10 na kisha weka maji ya malimao katika maziwa. Wingi wa malimao utategemea wingi wa maziwa yaliyopo. Ukishaweka maji ya malimao katika maziwa utaona yakiganda na kufanya mabongemabonge. Maziwa yashakiganda au kuweka mabongemabonge, yachuje tena kwa kukamua kutumia kitambaa cheupe ili kutenganisha maji na mabonge uliyoyapata. Kamua kwa nguvu upate kitu kigumu chenye umbo la mpira au duara. Tumia kisu kukata mduara wako, ukubwa wa vipande na umbo kama utakavyopenda. Ukishapata vipande vyako vikaange katika mafuta ili kuvipa rangi ya nyama na kuvifanya vidumu kwa muda mrefu. Ukishavikausha katika mafuta unaweza ukaviunga kwa kadili upendavyo kwa kadili ya matumizi yako. FAIDA ZA NYAMA YA SOYA Mbadala sahihihi wa nyama za wanyama na ndege. Nyama ya soya ni mbadala sahihi maana zina virutubisho vyote muhimu, utamu na utoshelevu mkubwa. Nyama ya soya haina mafuta hatari yanayoweza kusababisha magonjwa hatari ya shinikizo la damu, sukari, kiharusi, homa za wanyama n.k Nyama ya soya inaweza ikatumiwa kwa chakula chochote kulingana na mahitaji ya mlaji. Unaweza ukaiandaa kwa urahisi na bei yake ni nafuu ukilinganisha na nyama za wanyama na ndege. Hivyo kwa watu wanaojali afya, furaha na uchumi wa familia zao, nyama ya soya ni mbadala sahihi kwa nyama za wanyama na ndege. Nyama ya soya ni tamu sana na rafiki wa familia yako, ukiikaribisha mezani mwako itakuletea afya, kukukinga na magonjwa, kulinda pesa yako na kukupa utamu wa pekee kwa utoshelevu wa chakula chako. Kwa maswali au maoni: Wasiliana nami; Ndg. Mujaya Mujaya 0715678122 ev.mujaya@gmail.com

By ShareHope Ministries Posted in Health

Coming Soon!!! Coming Soon!!!

EDDIEe

Dkt. Edward Mhina Kutoka Chuo Kikuu “International Medical and Technology University” (IMTU), akishirikiana na ShareHope Ministries kwa Pamoja Wanakuletea SEMINA KUBWA YA INJILI inayokwenda kwa jina la:-

“INAWEZEKANA KUISHI MILELE”

Dr. Edward Mhina

Dr. Edward Mhina

Familia, utamaduni, mitindo ya maisha na serikali,vyote hivi vimetuweka katika sanduku ili viweze kutuendesha. Lakini nataka ujue ya kwamba tumeumbwa kwa sura ya Mungu ambaye hakuna mtu wala kitu kinacho weza kuyaendesha mawazo yake. Hivyo nasisi tunatakiwa tuachane na ufungwa wa mawazo yetu katika sanduku na tufikiri nje ya nje ya sanduku ya kwamba tunaweza kuishi milele kama tukiruhusu Mungu wa milele mwenye umilele akae ndani yetu.”

Fuatana nami Katika mtiririko wa masomo haya.

FUNGU KUU: Yohana 17:3 “Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe, MUNGU wa

                                                         pekee wa kweli, na YESU Kristo Uliyemtuma”
Katika mfululizo wa mada zetu tutakuwa na masomo yafuatayo:-

 1. Inawezekanaje Kuishi Milele Katika Maisha ya Shida?
 2. Inawezekanaje Kuishi Milele Wakati Kuna Kifo? Je, Wafu Wapo Wapi?
 3. Kuna Kanuni Gani Rahisi Za Kuishi Milele?
 4. Yesu ni Mwanzilishi wa Pumziko la Milele?
 5. Kuishi Maisha ya Milele
 6. Kuja kwa Bwana wa Umilele

KARIBU SANA NDUGU MSOMAJI KATIKA KUJIFUNZA NENO LA MUNGU WA MBINGUNI. Uwe mkarimu kwa kuwaalika, kuwashirikisha na kuwataarifu wengine.
Semina Hii inakujia kupitia Blog Yetu: sharehopeministries.wordpress.com

Maswali, Maoni au Ushauri wasiliana nami: +255652648737 au +255768678122

By ShareHope Ministries Posted in News

MATUMIZI YA VYAKULA VYA NYAMA

Ev. Mujaya Mujaya

Ev. Mujaya Mujaya

Na Muinjilisti: Mujaya Mujaya

Simu Namba: +255715678122

Barua Pepe: ev.mujaya@gmail.com

Downloadable Version: MATUMIZI YA VYAKULA VYA NYAMA

Mpango wa awali wa chakula cha mwanadamu haukuwa ale vyakula vya nyama au vinavyotokana na wanyama mfano: nyama, maziwa, siagi, mafuta, mayai n.k Mpango wa Mungu tangu mwanzo ulikuwa mwanadamu ajishibishe kwa Nafaka. Kokwa, Matunda na Mbogamboga. Kwa muda zaidi ya miaka 2000 (Mileniamu 2) tangu uumbaji hadi baada ya gharika kinywa cha mwanadamu hakikuwahi kamwe kuonja radha ya chakula chochote kutoka kwa wanyama, samaki au ndege. Vyakula vya nyama havikuwa katika mpango wa awali wa Mungu kwa mwanadamu.

Baada ya gharika, dunia nzima iliangamizwa na hakukuwa na mche wowote wala matunda, nafaka wala mbogamboga na ndipo Mungu akaruhusu mpango wa dharula kumnusuru mwanadamu aliyemuumba kwa kumruhusu aanze kutumia vyakula vya nyama. Mwanzo 9:3, “Kila kiendacho kilicho hai 234kitakuwa chakula chenu, kama nilivyowapa mboga za majani, kadhalika nawapeni hivi vyote.”

Wakati huo ambao mwanadamu aliruhusiwa atumie vyakula vya nyama, Mungu alitoa maelekezo kwamba damu na mafuta hayapaswi kutumika. Mwanzo 9:4, Walawi 3:17, 7:23 “Bali nyama pamoja na uhai, yaani, damu yake, msile… Neno hili litakuwa amri ya daima, katika vizazi vyenu vyote, ndani ya nyumba zenu zote, ya kwamba hamtakula mafuta wala damu kabisa… Nena na wana wa Israeli, uwaambie, Msile mafuta yo yote, ya ng’ombe, wala ya kondoo, wala ya mbuzi.” Nyama ziliruhusiwa kutumika kwa uangalifu mkubwa kwamba damu yote na mafuta yote yawe yamekaushwa kabisa.

Wakati wana wa Israeli wametoka nchi ya Misri kuelekea katika nchi ya ahadi Kanani, Mungu aliwapatia chakula chema sana, Mana kutoka mbunguni. Kutoka 16:31-35, “Na nyumba ya Israeli wakakiita jina lake Mana; nacho kilikuwa mfano wa chembe za mtama, nyeupe; na tamu yake ilikuwa kama tamu ya maandazi membamba yaliyoandaliwa kwa asali. Musa akasema, Hili ni neno Bwana aliloliamuru, Pishi moja ya kitu hicho na kiwekwe kwa ajili ya vizazi vyenu; ili kwamba wao wapate kukiona kile chakula nilichowalisha ninyi barani, hapo nilipowaleta kutoka nchi ya Misri. Basi Musa akamwambia Haruni, Twaa kopo, ukatie pishi moja ya hiyo Mana ndani yake, uiweke mbele ya Bwana, ilindwe kwa ajili ya vizazi vyenu. Kama vile Bwana alivyomwagizia Musa ndivyo Haruni alivyoiweka hapo mbele ya Ushahidi, ili ilindwe. Na wana wa Israeli walikula Mana muda wa miaka arobaini, hata walipofikilia nchi iliyo na watu, wakala ile Mana, hata walipofikilia mipakani mwa nchi ya Kanaani.”K051

Kwa kutumia chakula hicho ambacho ni mpango wa Mungu wana wa Israeli walidumu jangwani siku zote licha ya jua kali wakati wa mchana, baridi kali wakati wa usiku, hatari zote za jangwani na vita mbalimbali walizopigama walidumu kuwa na afya njema siku zote. Kutoka 15:26, “akawaambia, Kwamba utaisikiza kwa bidii sauti ya Bwana, Mungu wako, na kuyafanya yaliyoelekea mbele zake, na kutega masikio usikie maagizo yake, na kuzishika amri zake, mimi sitatia juu yako maradhi yo yote niliyowatia Wamisri; kwa kuwa Mimi ndimi Bwana nikuponyaye.” Sisi pia kama wasafiri kuelekea katika nchi ya ahadi ya mbinguni tunapaswa kuzingatia mpango wa Mungu wa chakula chetu.

Wakati fulani wana wa Israeli walijaribiwa wakamnung’unikia Mungu kwa chakula ambacho aliwapatia wakataka nyama na samaki ili wale kinyume na mpango wa Mungu wa chakula cha Mana, chakula kutoka mbinguni. Mungu akawaacha, wafate tama zao akawaletea kware ambao waliwasababishia madhara makubwa. Hesabu 11:4-10, 18-20, 32-33. “Kisha mkutano wa wafuasi waliokuwa kati yao, wakashikwa na tamaa; wana wa Israeli nao wakalia tena, wakasema, N’nani atakayetupa nyama tule? Twakumbuka samaki tuliokula huko Misri bure; na yale matango, na matikiti, na mboga, na vitunguu, na vitunguu saumu; lakini sasa roho zetu zimekauka; hapana kitu cho chote; hatuna kitu cha kutumaini isipokuwa hii mana tu. Na hiyo mana ilikuwa mfano wa chembe za mtama na kuonekana kwake kulikuwa kama kuonekana kwake bedola… kabla ya kesho, nanyi mtakula nyama; kwa maana mmelia masikioni mwa Bwana, mkisema, Ni nani atakayetupa nyama, tule? Maana huko Misri tulikuwa na uheri. Basi kwa sababu hiyo Bwana atawapa nyama, nanyi mtakula. Hamtakula siku moja, wala siku mbili, wala siku tano, wala siku kumi, wala siku ishirini; lakini mtakula muda wa mwezi mzima, hata hapo nyama hiyo itakapotoka katika mianzi ya pua zenu, nanyi mtaikinai, kwa sababu mmemkataa Bwana aliye kati yenu, na kulia mbele zake, mkisema, Tulitoka Misri kwa maana gani?… Watu wakaondoka mchana huo wote, na usiku huo wote, na siku ya pili yote, kuwakusanya hao kware; yeye aliyepata ya upungufu kuliko wenziwe alipata kiasi cha homeri kumi; nao wakawaanika wote kando-kando ya kambi kuizunguka pande zote. Kisha hapo hiyo nyama ilipokuwa ikali kati ya meno yao, hawajaitafuna bado, hasira za Bwana ziliwaka juu ya watu, Bwana akawapiga watu kwa pigo kuu mno.”

Wasafiri wenzetu wakiwa njiani kuelekea katika nchi ya ahadi walitamani kula samaki na nyama maana kama tulivyo sisi leo tunaona ya kwamba chakula ambacho ni mpango wa Mungu kwa afya zetu hakifai na hivyo kufuata chakula cha nyama kukidhi tamaa zetu na tunaishia magonjwa makubwa ya ajabu ambayo tusingeyapata ikiwa tungerejea kupendezesha meza zetu kwa nafaka, matunda na mbogamboga.

Wakati Mungu aliporuhusu mwanadamu ale vyakula vya nyama pia alitoa mwongozo wa wanyama wa kuliwa na wasio wa kuliwa. Mungu muumbaji wetu na wa wanyama, ndege, samaki na wadudu hao aliona kwa hekima yake makundi yafaayo kutumiwa na mwanadamu ya wale yasiyofaa.

Nikukumbushe tena vyakula vya nyama viliruhusiwa baada ya gharika maana nchi yote ilikuwa imeharibiwa. Lakini kabla ya gharika, Mungu alimpatia maelekezo Nuhu juu ya namba ambayo wanyama wangeingia nR099dani ya safina kwamba wanyama wote walio safi (wasio najisi) waingie saba saba mme na mke na wanyama wachafu (najisi) waingie wawili wawili mme na mke lengo likiwa kuhifadhi mbegu ya nchi. Mwanzo 7:2-4, “Katika wanyama wote WALIO SAFI ujitwalie saba saba, mume na mke; na katika wanyama WASIO SAFI wawili wawili, mume na mke.Tena katika ndege wa angani saba saba, mume na mke; ILI KUHIFADHI HAI MBEGU JUU YA USO WA NCHI YOTE.”

Mgawanyiko na ufafanuzi huu wa wanyama safi na wachafu unapatikana katika Walawi 11 na Kumbukumbu 14. Mungu anasema wazi kwamba wanyama wanaopaswa kuliwa ni wale walio safi na wachafu hawapaswi kutumiwa kwa chakula na hata wakifa mizoga yao haipaswi hata kuguswa.

Ni kosa kubwa kudhani kwamba Yesu alimruhusu mwanadamu ale wanyama, ndege, samaki na wadudu wachafu. Kamwe Yesu aliye ufunuo wa Mungu hakuruhusu wala kupingana na mpango wa chakula wa Mungu, na hakuwafundisha watu na wanafunzi wake kukiuka mpango wa Baba yake. Baadhi ya mafungu ya Biblia yanayotumika kwa kupotosha ili kuhalalisha matumizi ya nyama chafu ambayo ni:-

 • Si kila kimuingiacho mtu kinamtia unajisi bali kitokacho
 • Kilichotakaswa na Mungu wewe usikiite najisi, chinja ule.

Tafiti mbalimbali za kisayansi zimeweka wazi kwamba vyakula vya nyama kutoka kwa wanyama, ndege, samaki na wadudu wachafu vimebeba vimelea vingi sana vya magonjwa sugu na hatari. Licha ya matokeo ya tafiti hizo binadamu bado wanatumia vyakula hivyo ili kukidhi tama za miili yao. Baadhi ya tafiti kuhusu nyama ya nguruwe ni kwamba imejaa minyoo ambayo hata ukiipika kwa joto gani haifi.

Katika ulimwengu tunaoishi sasa pia, vyakula vya nyama vimekuwa chanzo cha magonjwa mengi yanayosababisha vifo vingi vya watu wazima na watoto. Na tatizo hili halipo tu katika siku zetu lakini katika siku za wazee wetu pia, maana kabla Mungu hajaruhusu watu kula nyama wanadamu waliishi miaka mingi sana hadi 900 na walikuwa na maumbile makubwa lakini leo kwa kula nyama watu tunaishi miaka michache sana kama miaka 60-80 tu! na tuna maumbile madogo.

Utamu unaopatikana katika vyakula vya nyama hutokama na damu au mafuta ya wanyama hao iliyopo katika minofu yake. Endapo nyama itapikwa kwa kuondoa damu na mafuta yote isingekuwa na radha yotote ya kuvutia walaji. Lakini Mungu ametoa mwongozo kwamba matumizi ya nyama sharti yasiwe pamoja na damu au mafuta.R097

Hivyo ni vema kurudi katika mpango wa kwanza wa chakula chetu, maana japo Mungu aliruhusu matumizi ya vyakula vya nyama baada ya gharika lakini hakuvipa vyakula vya nyama nafasi ya kwanza ya mlo wetu. Hili tunaliona wakati wa safari ya wana wa Israeli kwenda nchi ya ahadi, Mungu hakuwapa vyakula vya nyama kama nafasi ya kwanza ya mlo wao bali mana tu.

Pia kwa kuwa tunatakiwa kubadilisha tabia na mfumo wetu wa maisha kuelekea chakula ambacho Mungu ametupatia, mabadiliko hayo hayatakiwi kuchukuliwa kwa pupa. Lazima tujifunze kwanza namna ya kuandaa vizuri chakula cha nafaka, matunda na mbogamboga ili kiwe na matokeo mema mwilini mwetu.

Endelea kufatilia mada mbalimbali maana tutajifunza maandalizi ya vyakula vya kiafya. Pia tutajua kwa hakika maandalizi ya vyakula vizuri na vitamu kama mbadala wa vyakula vya nyama. Usikose!!!

Kwa maswali, maoni au ushauri juu ya mada hii au nyingine nyingi usisite kuwasiliana nasi.

By ShareHope Ministries Posted in Health