THAMANI YA MWANADAMU KWA MUNGU

IMG_20150830_174425Na. Muinjilisti: John Mafuru Musibha

Simu Na.        +255 652 045 317

+255 764 736 335

Downloadable Version: THAMANI YA MWANADAMU KWA MUNGU

Ndugu msomaji wa mada mbalimbali katika blog ya ShareHope Ministries ni wasaa mwingine tena ambapo tunaendelea kukuletea mada mbalimbali za kumtukuza Mungu wetu wa mbinguni pia kujifunza ukuu wake katika maisha ya mwanadamu. Siku hii ya leo nimewiwa kukuletea mada hii ambayo tutajifunza thamani ya wanadamu kwa Mungu wetu wa Mbinguni.

Mpenzi msomaji somo hili linaturudisha nyuma mpaka kipindi cha uumbaji, Mwanzo 1:26 inasema, “Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini, na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi” katika aya hii tunagundua ya kwamba katika uumbaji wote, mwanadamu alithaminiwa sana kwa maana Mungu muumbaji alisema na “tumfanye mtu kwa mfano wetu,” ni thamani kubwa sana kuumbwa tena tukiwa tunamfanana Mungu wetu wa mbinguni, na jambo la pili ni kwamba alitupa mamlaka juu ya kila kitu alichokiumba kilichopo ardhini na majini. Tumepewa mamlaka ya kutawala viumbe vyote ambavyo Mungu ameviumba hivyo ni thamani iliyokubwa sana.

Mfano wa mamlaka aliyopewa mwanadamu yanapatikana katika kitabu cha Mwanzo 2:19-20 Mungu aliwaleta viumbe vyote alivyoviumba mbele ya Adamu ili aweze kuwapa majina na mpaka leo majina tunayoyatumia Adamu ndiye aliyewapa. Mfano chukulia katika familia yenu nyumbani, wazazi wako wanakupa mamlaka ya kutawala miradi yao yote na baadhi ya vitu muhimu, je utajiskiaje? Je ni thamani kubwa kiasi gani kwako? Jaribu kuelezea kwenye kipande cha karatasi kama umepitia uzoefu huo.

Katika kitabu kiitwacho Zaburi 8:4Mtu ni kitu gani hata umkumbuke, Na binadamu hata umwangalie”? mtunga Zaburi anaumuuliza Mungu je binadamu ni nani hata umkumbuke baada ya kuangalia ukuu wake na jinsi alivyoumba vitu vingi leo hii anamkumbuka mwanadamu na anaamua kumuokoa, hii yote ni thamani ya mwanadamu kwa Mungu, 5.Umemfanya mdogo punde kuliko Mungu, Umemvika taji ya utukufu na heshima; fungu hili linaonesha katika uumbaji akitoka Mungu anaefatia mwanadamu. Mpenzi msomaji Malaika waliumbwa kama wajumbe kati ya mwanadamu na Mungu wetu.6. Umemtawaza juu ya kazi za mikono yako;Umevitia vitu vyote chini ya miguu yake 7.Kondoo na ng’ombe wote pia;Naam, na wanyama wa kondeni; 8 Ndege wa angani, na samaki wa baharini;Na kila kipitacho njia za baharini. Aya ya 6 mpaka ya 8, linatukumbusha kile ambacho Mungu alikisema katika kitabu cha Mwanzo kwamba, baada ya kumuumba mwanadamu alimpatia mamlaka ya kutawala kazi zote za mikono ya Mungu yaani viumbe vyote alivyoviumba.

Ndugu msomaji, thamani ya mwanadamu ni kubwa sana mbele za Mungu na ndio maana Mungu wetu wa mbinguni akaandaa mkakati wa kutuokoa ili baade tuje tuishi kama ambavyo Mungu wetu wa Mbinguni alivyopanga mwanadamu aishi. Wito wangu na wito wetu kwetu leo hii katika kipindi hiki cha mwisho ni kuurudisha uthamani ambao tunao mbele za Mungu. Tuchague kuishi maisha matakatifu yasiyo na mawaa. Mungu wetu anatukumbuka na atatusamehe na kuwa na mahusiano mazuri na sisi kwa sababu huwa yupo karibu na mwanadamu siku zote. Panga kuurudisha uthamani huu mbele za Mungu. Roho wa Mungu atakusaidia katika maamuzi hayo, usipange kukosa ufalme wa Mungu ajapo mara ya pili kutuchukua. Usisite na wala usiangalie mtu fulani, fanya maamuzi sahihi sasa wakati bado ungalipo kwa maana zitakuja nyakati ambazo hutaweza kupata nafasi kabisa. Wasiliana na kanisa la waadventista wasabato lililopo karibu nawe ili uweze kupata mafundisho zaidi kuhusu wokovu na biblia kiujumla.

Kwa maswali, maoni au ushauri;

Tafadhali wasiliana nami kupitia;

Simu Na.        +255 652 045 317

+255 764 736 335

Advertisements

ShareHope Ministry is the independent ministry which aims to proclaim the three angels message of Revelation 14 in the theme of Seventhday Adventist Church. The programs are designed include all people without regarding social, political, econimical and geographical boundaries.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s