Kuishi Maisha Ya Umilele

KARIBUNI TENA KATIKA SEMINA YETU TULITAFAKARI NENO LA MUNGU WETU
“INAWEZEKANA KUISHI MILELE”

tuinf

SOMO LA TANO LINASEMA: Kuishi Maisha ya Milele

Dr. Edward MhinaFungu Kuu: “Na uzima wa milele ndio huu wa kujue wewe, MUNGU wa pekee wa kweli,

                      na YESU Kristo uliye mtuma” Yohana 17:3

Na. Dkt. Edward Raphael Mhina

Downloadable Version: Kuishi Maisha Ya Umilele-Dkt. Edward Mhina

Somo la hili ndugu msomaji linanipa faraja sana katika moyo wangu, ya kwamba ijapokuwa tunaishi katika ulimwengu uliochoka lakini bado tunaweza kuchagua maisha ya milele ya kuishi katika faraja tele tukiwa na YESU Kristo. Hakika nakwambia ya kwamba tukitaka kuishi ndani ya YESU inatubidi kuzaliwa upya, Yohana 3:3-6 hapa YESU mwenyewe anasema ya kwamba kama hatutazaliwa upya ni vigumu kuuona ufalme wa mbinguni. Ijapokuwa tunaweza kuwa na maswali kama ya Nikodemo kwamba tunawezaje kuzaliwa mara ya pili? Lakini jibu YESU alilitoa katika fungu hilo la Yohana ya kwamba “ni lazima tuzaliwe tena kwa maji na roho” na amesema ya kwamba aliyezaliwa na mwili ni wa mwili na aliyezaliwa na roho ni wa roho.

Kwakweli ilitufanane maisha yetu kama YESU ni lazima tuwe katika ulimwengu wa roho yani tukiri ya kwamba YESU ni mwokozi wa maisha yetu kwa kubatizwa tena ubatizo wa maji mengi kama yeye alivyofanya akiwa hapa duniani, kwasababu 1Yohana 2:6 anasema “Yeye asemaye ya kuwa anakaa ndani yake, imempasa kuenenda mwenyewe vilevile kama yeye alivyo enenda”

Nakama tayari umempokea YESU kristo katika maisha yako lipo fungu katika Wakolosai 2:6 “BasiSAM_3262 kama mlivyompokea kristo YESU , BWANA, enendeni vivyo hivyo katika yeye.”
Hakuna faida tutakayoipata rafiki yangu tusipochagua upande sahihi. Napendekeza kwako kumchagu a YESU awe mwongozo na kielelezo katika maisha yako. Nakwambia hili kwa uhakika ya kwamba utaona uso wa YESU katika maisha yako na kila kitu kitabadilika. Lakini tunawezaje kuzaa matunda mema basi? tukiwa nje ya YESU? La! hasha hatuwezi kama Yohana 15:4 “Kaeni ndani yangu, nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake, lisipokaa ndani ya mzabibu; kadhalika nanyi, msipokaa ndani yangu.”

Hivyo ili tupate matunda mazuri katika maisha yetu, kazi zetu, masomo yetu, biashara zetu na mambo yetu yote njia bora ni kukaa ndani ya YESU, ubarikiwe sana unapokwenda kufanya uamuzi.

Sali nami sala hii tunapo hitimisha mada hii:

Nakupenda sana MUNGU wangu sababu wewe ulinipenda upeo hapo mwanzo nab ado umenipa jinsi ya kuweza kuwa na wewe wakati wote ni saidie nifanye matengenezo, BWANA ikiwa nimapenzi yako nifanye nisome tena kesho neno lako, kwa jina la YESU kristo Amen!
KARIBUNI SANA KATIKA SOMO LINALOFUATA MAANA TUTAENDELEA KULITAFAKARI NENO LA MUNGU.

SOMO LINALOFUATA: Kuja kwa Bwana wa Umilele

Maswali, Maoni au Ushauri wasiliana nami: +255652648737 au +255768678122

Advertisements

ShareHope Ministry is the independent ministry which aims to proclaim the three angels message of Revelation 14 in the theme of Seventhday Adventist Church. The programs are designed include all people without regarding social, political, econimical and geographical boundaries.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s