Yesu ni Mwanzilishi wa Pumziko la Milele?

KARIBUNI TENA KATIKA KULITAFAKARI NENO LA MUNGU WETU ALIYE HAI

“INAWEZEKANA KUISHI MILELE”

EDDIEe

SOMO LA NNE LINASEMA: Yesu ni Mwanzilishi wa Pumziko la Milele?
Dr. Edward MhinaFungu Kuu: “Na uzima wa milele ndio huu wa kujue wewe, MUNGU wa pekee wa kweli, na YESU Kristo uliye mtuma” Yohana 17:3

Downloadable Version: Yesu Ni Mwanzilishi Wa Pumziko La Milele?

Na. Dkt. Edward Raphael Mhina

Biblia inafundisha kuhusu habari za pumziko la milele. Siku ya Sabato. Sabato ni pumziko ambalo MUNGU alimpatia mwanadamu kama zawadi siku ya saba ya uumbaji. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo kinazungumzia uumbaji ambao MUNGU aliufanya kwa kutamka ‘Neno’, na katika kitabu cha Yohana 1:1-3 anazungumzia huyo ‘Neno’ ni YESU Kristo. Hii huthibitisha ya kwamba YESU aliiumba Sabato. Tunaona pia katika bustani ya Edeni MUNGU anawapa Sabato wazazi wetu wa kwanza Adamu na Hawa.

Pumziko hilo ni la milele zote, hadi mbingu mpya nan chi mpya zitakazofanywa na Mungu mahali ambapo watu watakaookolewa wataishi mbele za Mungu milele, watakatifu wa Mungu wataendelea kupumzika katika siku hii, Isaya 66:22-23, “Kama vile mbingu mpya na nchi mpya, nitakazofanya, zitakavyokaa mbele zangu, asema Bwana, ndivyo uzao wenu na jina lenu litakavyokaa. Na itakuwa, mwezi mpya hata mwezi mpya, na sabato hata sabato, wanadamu wote watakuja kuabudu mbele zangu, asema Bwana.”

Katika mafundisho ambayo watu wamesoma maanadiko na kuyaelewa vibaya ni pamoja na hili la Sabato ndio maana leo utakuta kuna makanisa/madhehebu mengi ya wanaoabudu siku tofauti tofauti za juma lakini tujiulize katika vichwa vyetu je, ni siku gani ambayo MUNGU wetu alikusudia tuitunze ikiwa kama zawadi yake kwetu?. Ukisoma katika kitabu cha Kutoka 20:8-11 “Ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Siku sita fanya kazi, utende mambo yako yote; lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana, Mungu wako, siku hiyo usifanye kazi yo yote, wewe, wala mwana wako, wala binti yako, wala mtumwa wako, wala mjakazi wako, wala mnyama wako wa kufuga, wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana, kwa siku sita Bwana alifanya mbingu, na nchi, na bahari, na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya saba; kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya Sabato akaitakasa..”

Utashangaa jinsi Mungu alivyo wa upendo maana hii ni amri/kanuni ya nne katika zile kanuni/ amri kumi ambazo MUNGU alitupatia ili tuishi milele. Lakini kanuni hii imeanza na neno ikumbuke ikiwa na maana ya kwamba MUNGU alikwisha itoa hapo mwanzo alipoiumba dunia na kuwapa wazazi wetu wa kwanza , hivyo anatukumbusha kuitunza kama alivyo kusudia.

jesus and the sabbathNdugu msomaji nisipo lisema hili ambalo moyo wangu unanisukuma kukuambia nita ulizwa na MUNGU kwanini sikuliandika. Ukweli ni kwamba watu wanajaribu kupindisha ukweli juu ya siku hii ya saba ya kila juma ambayo ni Sabato lakini napendekeza kwako kuiangalia biblia pekee kama mwongozo wa maisha yetu kwamba inatuambia nini. Wengi husema ya kwamba Sabato ilikoma pale msalabani lakini YESU mwenyewe anasema kupitia Mathayo 5:17-18
“Msidhani ya kwamba nilikuja kuitangua torati au manabii,la, sikuja kutangua ,bali kutimiliza,18 Kwa maana amini nawaambia ,mpaka mbingu na nchi zitakapo ondoka ,yodi moja wala nukta moja ya torati haitaondoka , hata yote yatimie” Hakuna kilicho futwa katika amri za MUNGU ikiwemo sabato ndani yake.

Wote tunaamini ya kwamba YESU alifufuka siku ya tatu kutoka kaburini na wengi huamini ya kwamba Ijumaa kuu ni siku ambayo YESU alikufa alishinda kaburi Jumamosi na na siku ya tatu yani Jumapili akafufuka ambayo wengi husheherekea. Siku hiyo ya Jumapili katika maandiko matakatifu inaonesha ya kwamba ni siku ya kwanza ya juma soma nami katika Mathayo 28:1 “Hata sabato ilipo kwisha, ikapambazuka siku ya kwanza ya juma. Mariamu Magdalena na Mariam yule wa pili, walikwenda kulitazama kaburi” hivyo tunaweza kusema ya kwamba hata YESU alitunza Sabato kwa kutofufuka siku ya saba ya juma ambayo ni Jumamosi. Ukweli ni kwamba lazima tufuate kile kinachoelezwa katika biblia na kama sisi kweli ni wakristo ikiwa na maana ya kwamba tuna mfuata kristo yeye anasema hivi katika Marko 2:28 “Basi mwanawa Adamu ndiye BWANA wa sabato” hivyo twapaswa kufuata kile ambacho yeye anataka tufuate. Napendekeza kwako kuishika sabato ya MUNGU katika biblia na si ile iliyowekwa na mwanadamu hizo Sabato za kimapokeo ambayo watu wengi kwa kuifuata huku wakiijua Sabato ya kweli kama ilivyofunuliwa katika maandiko matakatifu watakosa uzima wa milele.
Sali nami sala hii ninapohitimasha somo hili:

MUNGU muumbaji wa Sabato nisaidie niuelewe ujumbe huu na kwa haraka nifanye matengenezo, kuwa mwalimu wangu ninapoendelea kujifunza masomo haya, kwa njia ya Roho wako Mtakatifu uwe kiongozi wangu pekee, ukinithibitisha imani yangu na kunituliza katika kweli ya Neno lako, na unisaidie nisikose somo linalofuata. Kwa jina la YESU KRISTO amen!
KARIBU TENA TUTAENDELEA KUTAFAKARI NENO LA MUNGU KATIKA SEMINA HII.

SOMO LA LINALOFUATA: Kuishi Maisha ya Milele

Maswali, Maoni au Ushauri wasiliana nami: +255652648737 au +255768678122

Advertisements

ShareHope Ministry is the independent ministry which aims to proclaim the three angels message of Revelation 14 in the theme of Seventhday Adventist Church. The programs are designed include all people without regarding social, political, econimical and geographical boundaries.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s