“UTUSAMEHE MAKOSA YETU”

Ev. Peter JeftahNa Ev. Peter Jefta

Simu; +255 757 916 891

Barua pepe; jefterpeter@yahoo.com

Mathayo 6:12utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasemehevyo wadeni wetu”

Downloadable version: Utusamehe Makosa Yesu

Yesu akiwa mlimani akiwafundisha wanafunzi wake pamoja na makutano wote ilimlazimu kuwafundisha hata namna ya kusali maana huenda aligundua miongoni mwao walikuemo wasiojua kusali sawasawa, lakini pia miongoni mwao walikuemo watu waliosali kwa namna ya tofauti isivyopasa.

Tazama huenda wengine walisali kama huyu; Luka 18:10-12 “lakini Yule farisayo akasimama akiomba hivi………… na kwasababu ya sala za namna hii ilimlazimu Yesu kutoa fundisho la namna ya kusali. Dhumuni lingine pia la Yesu kuwafundisha hawa wapendwa namna ya kusali ni kuwaepusha katika sala za wamataifa za kupayuka; Mathayo 6:7,”nanyi mkiwa katika kusali msipayuke payuke kama watu wa mataifa maana wao hudhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi.

Na kwa sababu hiyo yesu anatoa kielelezo cha namna tunavyopaswa kusali Mathayo 6:9-13 9basi ninyi salini hivi Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje,10, mapenzi yako yatimizwe,hapa duniani kama huko mbinguni. 11, utupe leo riziki yetu. 12utusamehe deni zetu kama nasi tuwasemehevyo wadeni wetu. 13 na usitutie majaribuni lakini Christ - Sermon on the Mount 1 -  Harry Andersonutuokoe na Yule mwovu [kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu, hata milele Amina].

Mada yetu ya leo inajengwa katika fungu la 12, (utusamehe deni zetu kama nasi tuwasemehevyo wadeni wetu) katika namna iwavyo vyote kila tuombapo ni LAZIMA tukiri na kuungama dhambi zetu mbele za MUNGU kwa sababu wanadamu tu wadhambi na mioyo yetu imejaa dhambi tupu Mwanzo 6:5Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani na kwamba kila kusudi analoliwaza moyoni mwake ni baya tu siku zote”. Na hivyo basi yatupasa kila mara tufanyapo maombi tusalimishe nia zetu kwake yeye aliye juu zaidi yetu.

Lakini tazama neno hili lina mtihani ndani yake ambalo tunapaswa kulijibu… utusamehe kama nasi tusamehevyo. Kwanza kabisa imetupasa kusameheana sisi kwa sisi kabla ya kuomba msamaha kwa MUNGU ndipo sala hiyo itapokuwa imekamilika. Lakini leo imekuwa ni maajabu au tuseme imekuwa ni kawaida sana kwetu wanadamu kuomba msamaha kwa MUNGU wakati sisi kwa sisi tumetofautiana katika mawazo, maneno, au kwa namna tofauti tofauti.

Tena haishangazi kwa kumkuta mtu kanisani au mahala popote pa ibada akiomba tena akidhani anaomba kwa dhati sana akimsii MUNGU amsamehe makosa yake maana kakumbuka dhambi za huko nyuma lakini pia wakati mwingine akiomba kwa msisitizo mkubwa juu ya mbaraka kwake na kwa jamaa yake lakini hafikirii juu ya yule ndugu aliyemkosea au yule aliekataa kumsamehe kwa sababu tu ya kuwa ameshamsamehe mara nhyingi sana au mpaka mkosaji atimize kusudi fulani.

Mpendwa habari ni hii tukisameheana sisi kwa sisi ndipo BWANA atatusamehe Mathayo 6:14, “kwa maana mkiwasemehe watu makosa yao na Baba wa mbinguni atawasemehe”. Lakini habari mbaya ni hii Mathayo 6:15bali msipowasehe watu makosa yao wala Baba yenu hatawasemehe ninyi makosa yenu.

Na kwa sababu hiyo imetupasa hata sasa kabla ya kuomba tena kwanza tuwafikirie wale waliotukosea na tuwasemehe tena bure kabisa bila kigezo wala gharama yoyote

Na kama endapo kuna mtu umemkosea imekupasa kupatana nae kwanza ndipo uombe toba halisi kwa MUNGU maana hiyo ndiyo ibada ya kweli. Marko 11:25, 26. “25 Nanyi, kila msimamapo na kusali, sameheni, mkiwa na neno juu ya mtu; ili na Baba yenu aliye mbinguni awasamehe na ninyi makosa yenu. 26 Lakini kama ninyi hamsamehe, wala Baba yenu aliye mbinguni hatawasamehe ninyi makosa yenu.”

jesus provides forgivenessLakini je imetupasa kusamehe mara ngapi maana huenda mwingine rafiki yako jamaa yako au ndugu yako amekuchosha kwa makosa ya kila mara tena kwa kujirudia rudia, Mathayo 18:21,22; kasha petro akamwendea akamwambia Bwana ndugu yangu anikose mara ngapi name nimsahe? Sikiliza jibu la Yesu katika fungu la 22, Yesu akamwambia sikuambii hata mara saba bali hata saba mara sabini.

Kwa akili ya kibinadamu tumekuwa tukifanya hesabu ya namba hii na kuleta jibu la kwamba huenda ikawa ni mara 490, lakini swali ni je akikukosea mara ya 491 utamfanyaje? Lengo la Yesu hapa haikuwa ni kutuambia idadi ya kiasi tunachopaswa kusamehe bali tuelewe yakwamba kusamehe ni wajibu wetu hata kama itajirudia mara nyingi kiasi gani.

Huenda kuna namna fulani unashindwa kupatana na ndugu au rafiki uliyekosana nae, labda njia ya kupatana nae imekuwa shida au huenda ugumu upo kwake hayupo tayari kupatana nawe ipo suluhidho katika hili mpendwa Mathayo 18:15-17;” na ndugu yako akikukosa enenda ukamwonye…………………………” kwa uongozi wa Roho mtakatifu kwa ombi la dhati ukimuombea pia adui yako hakika MUNGU atafungua njia ya upatanisho leo hii.

Fikiria ni nani labda ni ndugu jamaa au rafiki yako mmetofautiana kwa muda sasa ipo kazi mbele yako ya kufanya upatanisho upya ili na MUNGU wako wa mbinguni akusamehe. Fikiria kupatana na adui yako leo ili sala yako ikubalike nawe uhesabiwe haki mbele za MUNGU usiendelee kufanya ibada bandia huku umeshajua ibada halisi ni ipi.

MUNGU akubariki unapopanga kufanya hivyo. Kama ndiyo nia yako na MUNGU akusaidie kutimiza sasa katika jina la YESU AMINA!

Somo hili limeandaliwa na

EV. PETER I. JEFTER

Phone; 0757 916891

Email; jefterpeter@yahoo.com

Wasiliana nasi kwa maswali, maoni na ushauri kuhusu somo hili.

Advertisements

ShareHope Ministry is the independent ministry which aims to proclaim the three angels message of Revelation 14 in the theme of Seventhday Adventist Church. The programs are designed include all people without regarding social, political, econimical and geographical boundaries.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s