Inawezekanaje Kuishi Milele Wakati Kuna Kifo? Je, Wafu Wapo Wapi?

tuinf

Fungu Kuu: “Na uzima wa milele ndio huu wa kujue wewe, MUNGU wa pekee wa kweli,

                          na YESU Kristo uliye mtuma” Yohana 17:3

Dr. Edward Mhina

 

 

 

 

Na. Dkt. Edward Raphael Mhina

Downloadable Version: Inawezekanaje Kuishi Milele Wakati Kuna Kifo? Je, Wafu Wapo Wapi?

Natumaini msomaji wangu ni mzima kwa jina la mungu wetu aliye hai. Katika mambo ambayo yanawasumbua watu katika maisha ya sasa ni pamoja na habari ya kuwa mtu akifa anakwenda wapi. Wengine husema mtu akifa anakwenda akhera, wengine husema anakwenda kuzimu, wengine anaenda pagatori, wengine husema anaenda peponi na wengine husema anakwenda kuonana na kuishi na wazee au mababu zetu wa kale. Pia yametokea mafundisho mengi ya uongo yenye kupotosha na kuwafanya wanadamu kuamini katika kile ambacho MUNGU kamwe hajakisema kupitia maandiko yake matakatifu. Leo tutatazama pamoja ukweli wa mambo yote katika biblia ili tuepukane na mkanganyiko huu. Death

Kwanza kuna utofauti mkubwa kati ya nafsi kwa jinsi ilivyo tafsiriwa katika biblia ya Kiswahili kwa maana ya (soul) na roho kwa maana ya (spirit), kinacho mtoka mtu ni roho nayo umrudia MUNGU aliye itoa ukisoma katika Mhubiri 12:7, “Nayo mavumbi kuirudia nchi kama yalivyo kuwa, Nayo roho kumrudia MUNGU aliye itoa” ukitazama kwa undani roho ni pumzi ambayo MUNGU alimpulizia mwanadamu puani wakati alipomuumba katika Mwanzo 2:7 “Bwana MUNGU akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia PUANI PUMZI YA UHAI; mtu akawa nafsi hai”. Hivyo mtu anapokufa mavumbi hurudia ardhi yalipotolewa na roho au ile pumzi ya Mungu ya humrudia Mungu aliyeitoa. Roho ni hewa au upepo, ukisoma katika maandiko, Ayubu 27:3, “(Kwa kuwa uhai wangu ukali mzima ndani yangu, NA ROHO YA MUNGU I KATIKA PUA YANGU;)

Kwa maana hiyo tunaona kwamba roho umrudia MUNGU yeye aliye itoa. Je, mtu akifa anakumbuka? La! Hasha mtu akifa kumbukumbu hotoweka soma katika, Zaburi 146:4 “ PUMZI YAKE HUTOKA, huurudia udongo wake, SIKU HIYO MAWAZO YAKE HUPOTEA”. Kwa maana hiyo mtu akifa hajui neno lolote soma katika Mhubiri 9:5, “Kwa sababu walio hai wanajua kwamba watakufa; lakini WAFU HAWAJUI NENO LOLOTE, wala hawana ijara tena, maana kumbukumbu lao limesahauliwa.”

Je? Wafu hufanya ibada kwa MUNGU ? La! Hasha hawawezi sababu hawajui lolote soma katika Zabiri 115:6, “zina vinywa lakini hazisemi, zina pua lakini hazisikii harufu” ukisoma pia Zaburi 6:5 inasema “ Maana mautini hapana kumbukumbu lako; KATIKA KUZIMU NI NANI ATAKAYEKUSHUKURU?” hii huthibitisha ya kwamba mtu mfu hawezi fanya jambo lolote lile, hawezi hata kufanya maombi, kuimba, kusifu au kushukuru. Kwa kweli si kwamba MUNGU hataki tujue habari za wafu hapana, yeye mwenyewe kupitia maandiko matakatifu ametuhabarisha. 1 Thesalonike 4:13 “Lakini, ndugu, HATUTAKI MSIJUE HABARI ZAO WALIOLALA MAUTI, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini.”

Death 2Ndugu msomaji bila YESU hakuna tumaini jingine lolote pale utakapolala mauti, maana utasahau yote na utaacha yote ujivuniayo kwa sasa wakati ungali hai. Napendekeza kwako kutoa maisha yako kwa MUNGU aliye hai kwa kumwamini Yesu kama Bwana na mwokozi wako binafsi maana yeye ni ufufuo na uzima. Yohana 11:25, “Yesu akamwambia, Mimi ndimi huo ufufuo, na uzima. Yeye aniaminiye mimi, ajapokufa, atakuwa anaishi”. Hata ukilala mauti utakuwa unaishi maana wanaokufa katika Yesu huwa katika usingizi wa mauti tu, wanalala kwa muda kitambo kifupi kupumzika katika tumaini kuu la ufufuo siku Yesu atakapokuja kuwafufua na kuwapatia mwili mpya na kuishi naye mbinguni. Ukisoma 1Wathesalonike 4:14 inasema “Maana, ikiwa twaamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu, Mungu atawaleta pamoja naye.”

Kamwe usidanganyike na mawazo ya watu Yesu ameyajibu ya maswali yako kati biblia. Napendekeza kwako huu uwe muongozo wa maisha yako tangu leo.

Sali nami tunapohitimisha somo hili:

MUNGU Mtakatifu uishie mbinguni nashukuru kwa ukweli huu nakuomba unisamehe dhambi zangu na unifanye niwe mtoto wako. BWANA nisaidie nitembee katika nuru yako, ili hata nilalapo mauti niwe katika tumaini la kuishi milele siku utakapokuja kuwafufua watu wote watakaolala mauti kwa nguvu na utukufu, niasaidie kuanzia leo kuyachunguza maandiko yako na unipatie fursa ya kusoma tena neno lako.

Nimeomba kupitia jina la YESU KRISTO amen!

KARIBU TENA TUENDELEE NA SEMINA ZETU “INAWEZEKANA KUISHI MILELE”

SOMO LINALOFUATA: Kuna Kanuni Gani Rahisi Za Kuishi Milele?

Maswali, Maoni au Ushauri wasiliana nami: +255652648737 au +255768678122

Advertisements

ShareHope Ministry is the independent ministry which aims to proclaim the three angels message of Revelation 14 in the theme of Seventhday Adventist Church. The programs are designed include all people without regarding social, political, econimical and geographical boundaries.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s